home   catalogue   size chart   order   shop   about us   contact
 
 
 
shop
ร้านของเราตั้งอยู่ที่
ตลาดนัดจตุจักร โครงการ4
ห้อง 004 ติดถนนหลัก
ของโครงการ
จุดสังเกตที่เป็นจุดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ของร้านที่ไม่ เหมือนใคร คือ หัวหุ่นสี่เหลี่ยม ที่ทำเป็น Character ตัวการ์ตูน และเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าสังเกต และจดจำร้านเราได้ ซื่งเป็นอีก หนึ่ง Signature ของร้านเรา